Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
SKU:
594

FISH

Ձկան և այլ մսեր

ARAVANA

Կամչատկայի Ծովախեցգետին աղցանի միս սառեցված բլոկ 0,5 կգ

ARAVANA Ձկան և այլ մսեր Կամչատկայի Ծովախեցգետին աղցանի միս սառեցված բլոկ 0,5 կգ |

Պատվիրել օնլայն: Առաքում | Ձկան և այլ մսեր Կամչատկայի Ծովախեցգետին աղցանի միս սառեցված բլոկ 0,5 կգ


.00
.00
ARAVANA Ձկան և այլ մսեր Կամչատկայի Ծովախեցգետին աղցանի միս սառեցված բլոկ 0,5 կգ